Hluboké emoce při ztrátě blízké osoby jsou naprosto pochopitelné. Bohužel okolnosti vyžadují okamžitě se zabývat vyřizováním odvozu zesnulého a následně zařizováním pohřbu. Náš pohřební ústav je zde proto, aby Vám s náležitou důstojností a citem v této situaci pomohl a sejmul z Vás břímě nepříjemných starostí.

V případě úmrtí v některém zařízení – nemocnice, léčebna LDN, domov důchodců apod. dostanete vyrozumění obvykle telefonicky.

Co však dělat bezprostředně po úmrtí blízké osoby v domácnosti nebo na veřejnosti:

 • 1 | Volejte linku 112

  V případě úmrtí doma kdekoliv ve vaší přítomnosti musíte vždy zavolat lékaře linka 112. Ten vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který Vám ponechá. Po návštěvě lékaře zavolejte naší Non Stop službu 777 334 036 nebo 596 923 709.

 • 2 | Oblečení pro zesnulého

  Oblečení pro zesnulého vezměte k nám na pohřební službu nebo ho následně podle možnosti a domluvy můžete přinést později, jelikož zesnulý musí být dle etiky oblečen nebo zahalen.

 • 3 | Důležité doklady

  Pro vyřízení pohřbu si vezměte tyto doklady, pokud je máte k dispozici: Občanský průkaz zesnulého (při úmrtní ve zdravotním zařízení odešlou na matriku občanský průkaz sami). Pokud možno občanský průkaz nebo jiný doklad toho, kdo bude platitelem pohřbu. Můžete vzít podle vašeho uvážení k upřesnění jmen či údajů narození pokud nemáte k dispozici OP zesnulého jeho rodný nebo oddací list, ale není to podmínkou. U zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů.

 • 4 | Sjednání pohřbu

  Po sjednání pohřbu se informace o zesnulé/m, manželce/manželovi a platiteli zasílají na příslušný matriční úřad v místě úmrtí.

 • 5 | Úmrtní listy

  Úmrtní listy vystavuje matrika v místě úmrtí, kterýsi většinou můžete vyzvednout po dvou týdnech od vyřízení pohřbu nebo je posílán doporučeně, když je úmrtí ve vzdálených místech od bydliště zřizovatele pohřbu na kterého je zpravidla adresován. . Vyzvednout úmrtní list může: manžel/ka s se svým OP, děti nebo sourozenci zesnulého se svým rodným nebo oddacím listem a OP, kde je takto patrný příbuzenský vztah. Rovněž osoba, která vyřídila pohřeb s fakturou za pohřeb a svým OP.

 • 6 | Smuteční oznámení

  Smuteční oznámení uděláme na počkání možno i s fotografií. Fotografie si sami upravíme. Mohou být fotografie klasické nebo v digitální podobě bez ořezání a úprav.